Kate's Video Joiner (free) 5.639

Kate's Video Joiner (free) 5.639

Web Solution Mart – 7,7MB – Freeware – Windows
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
Tham gia nhiều video có cùng định dạng hoặc khác nhau và lưu nó dưới dạng video đơn. Hỗ trợ AVI, WMV, MOV, DIVX, ASF, 3GP, MP4, MPEG1, MPEG2, VCD-PAL, VCD-NTSC, SVCD-PAL, SVCD-NTSC, DVD-PAL, DVD-NTSC và các định dạng khác.

Tổng quan

Kate's Video Joiner (free) là một Freeware phần mềm trong danh mục Âm thanh & Đa phương tiện được phát triển bởi Web Solution Mart.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 31 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Kate's Video Joiner (free) là 5.639, phát hành vào ngày 02/01/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 26/08/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 4.4, được sử dụng bởi 100 % trong tất cả các cài đặt.

Kate's Video Joiner (free) đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 7,7MB.

Người sử dụng của Kate's Video Joiner (free) đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Kate's Video Joiner (free)!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 31 UpdateStar có Kate's Video Joiner (free) cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản